İçeriğe geç

TOUCAN

The future of tOUrism without a CArbon footprint

Proje no: 2021-1-PL01-KA220-VET000025053
Proje Süresi: 01.01.2022 – 01.01.2024 (24 ay)

PROJENİN AMACI

Bu projenin amacı, düşük karbonla ilgili kavramların turizm endüstrisinin geleceğine etkilerine ilişkin bilgi ve becerileri benimseyip, geliştirerek KOBİ’lerin, genç girişimcilerin ve Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitmenlerinin mesleki gelişimini güçlendirmektir. Araştırma alanları Yeşil Algısı, bir başka ifade ile, düşük karbonlu turizm faaliyetlerinin temellerini içerecektir. Örneğin, Turizm faaliyetleri ve hizmetlerinin düşük karbonlu planlaması, Konaklamada enerji tasarrufu, Düşük karbonlu süreçte tarımsal girişimcilerin rolü, düşük karbonlu süreçlerin geliştirilmesinde tur operatörlerinin ve rehberlerin beklenen misyonları gibi.

Proje Çıktıları

PR1: Turizm sektörü için karbon ayak izini azaltmak için TOUCAN m-öğrenme çözümü.

PR2: Açık eğitim kaynaklarında bu konunun uygulanması ve doğrulama araç seti.