Przejdź do treści

TOUCAN

The future of tOUrism without a CArbon footprint

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zatem wzmocnienie rozwoju zawodowego MŚP i młodych przedsiębiorców oraz trenerów VET poprzez przyjęcie lub poprawę wiedzy i umiejętności w zakresie implikacji koncepcji niskoemisyjnych do realiów nowoczesnej branży turystycznej. Obszary badawcze obejmować będą: Zielona recepcja, czyli podstawy niskoemisyjnej działalności turystycznej. Niskoemisyjne planowanie działań i usług turystycznych. Oszczędność energii w obiektach noclegowych. Rolę agroprzedsiębiorców w procesie niskoemisyjnym oraz typowe zadania touroperatorów i przewodników w rozwoju procesów niskoemisyjnych.

Rezultaty

PR1: TOUCAN rozwiązanie m-learningowe dla sektora turystycznego w celu zmniejszenia śladu węglowego.

PR2: Realizacja i walidacja tego tematu w otwartych zasobach edukacyjnych.