Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

TOUCAN

The future of tOUrism without a CArbon footprint

Αριθμός έργου: 2021-1-PL01-KA220-VET000025053
Διάρκεια του έργου: 01.01.2022 – 01.01.2024 (διάρκεια 24 μηνών)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στόχος του παρόντος έργου είναι, επομένως, η ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των ΜΜΕ και των νέων επιχειρηματιών και των εκπαιδευτών ΕΕΚ με την υιοθέτηση ή τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σχετικά με τις επιπτώσεις των εννοιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην πραγματικότητα μιας σύγχρονης τουριστικής βιομηχανίας. Οι ερευνητικοί τομείς θα περιλαμβάνουν: Πράσινη υποδοχή, δηλαδή τα θεμέλια των τουριστικών δραστηριοτήτων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Σχεδιασμός τουριστικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Εξοικονόμηση ενέργειας στα καταλύματα. Ο ρόλος των αγροτικών επιχειρηματιών στη διαδικασία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τα τυπικά καθήκοντα των τουριστικών πρακτόρων και των ξεναγών στην ανάπτυξη διαδικασιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Αποτελέσματα

PR1: Η λύση m-learning TOUCAN για τον τομέα του τουρισμού για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

PR2: Εφαρμογή και επικύρωση αυτού του θέματος σε ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους.